Nhảy tới nội dung
Phiên bản: 3.9

Hướng dẫn đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập - Web

Để thực hiện việc truy cập phần mềm iLotusLand Monitoring với trình duyệt web, các bước thực hiện như sau: ddd

Bước 1: Truy cập địa chỉ đường dẫn này trên thanh trình duyệt web;

Bước 2: Đăng nhập tài khoản người dùng với email hoặc số điện thoại đã được cung cấp.

Lưu ý:

Tài khoản đăng nhập vào hệ thống chính thức do quản trị viên quản lý. Vui lòng liên hệ quản trị viên để được hỗ trợ tạo tài khoản;

Lựa chọn ngôn ngữ truy cập phần mềm (Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Đài) trước khi đăng nhập thành công vào tổ chức.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, giao diện hiển thị trang chủ.

Giới thiệu chung - Web

Phần mềm iLotusLand Monitoring bao gồm các phân hệ - tính năng chính như sau:

 • Phân hệ Trang chủ: Giám sát tổng quan các thông tin, trạng thái số liệu của các trạm;
 • Phân hệ Khai thác dữ liệu: Giám sát số liệu của từng trạm theo thời gian thực và tra cứu dữ liệu (dữ liệu gốc, dữ liệu trung bình, phân tích dữ liệu);
 • Phân hệ Quan trắc định kỳ: Quản lý điểm quan trắc định kỳ, nhập dữ liệu quan trắc, tra cứu dữ liệu;
 • Phân hệ Chia sẻ dữ liệu: Chia sẻ dữ liệu từ hệ thống ra bên ngoài
 • Phân hệ Phí bảo vệ môi trường: Báo cáo tính phí dành cho nước thải công nghiệp, quản lý cấu hình tính phí theo thông tư cơ quan nhà nước ban hành;
 • Phân hệ Sự cố: Quản lý sự cố, xuất báo cáo quản lý sự cố;
 • Phân hệ Cảnh báo: Thiết lập các cấu hình liên quan đến tính năng cảnh báo dữ liệu, cảnh báo thiết bị;
 • Phân hệ Báo cáo: Quản lý các báo cáo phục vụ nhu cầu lập báo cáo định kỳ;
 • Phân hệ Nâng cao: Các chức năng nâng cao của hệ thống (chỉ số AQI, WQI).
 • Phân hệ Cấu hình: Quản lý các cấu hình liên quan đến trạm quan trắc và quản trị hệ thống;
 • Thông báo: Cập nhật các thông báo theo thời gian thực về trạng thái thiết bị, dữ liệu;
 • Thông tin tài khoản: Thông tin bảo mật tài khoản người dùng và thay đổi mật khẩu.

Đăng nhập trên mobile

Mobile

Trên Android

Truy cập đường dẫn sau để vào cửa hàng ứng dụng dành cho Android

Link tải iLotusland phiên bản Android

hoặc SCAN mã QR dưới đây để tải ứng dụng

Trên IOS

Truy cập đường dẫn sau để vào cửa hàng ứng dụng dành cho IOS

Link Tải iLotusland phiên bản IOS

hoặc SCAN mã QR dưới đây để tải ứng dụng

Sau khi cài đặt ứng dụng, để tiến hành đăng nhập, lưu ý các thông tin sau:

 1. Địa chỉ Website: Là địa chỉ dùng để truy cập iLotusland trên nền tảng Web (liên hệ quản trị viên để được cung cấp thông tin này);
 2. Email: Là email đăng nhập được cấp bởi quản trị viên;
 3. Mật khẩu: Là mật khẩu đăng nhập được cấp bởi quản trị viên;

Tại màn hình đăng nhập, sử dụng tài khoản do Quản trị viên cấp để đăng nhập;

Giao diện trang chủ của ứng dụng sau khi đăng nhập thành công;

Mobile dashboard